UU DAI GIANG SINH

 

Kết thúc sau 20 : 07 : 19 : 37
Giảm 50%
40.000.000Giá niêm yết: 80.000.000
CPU:Intel Core i7-1255U (EVO Platform)
Màn hình:13 inchs
Giảm ngay 1.000.000đ tới 30/12.
1 đánh giá
Giảm 67%
15 inch
27.000.000Giá niêm yết: 81.000.000
CPU:Intel® Core™ i7-1065G7
Màn hình:15 inch
Giảm ngay 1.000.000đ tới 30/12.
Giảm 33%
15 inch
40.000.000Giá niêm yết: 60.000.000
CPU:Intel® Core™ i7-1255U
Màn hình:15 inch
Giảm ngay 1.000.000đ tới 25/12.
Giảm 30%
21.000.000Giá niêm yết: 30.000.000
CPU:Intel Core i5-1235U (EVO Platform)
Màn hình:13 inchs
Giảm ngay 1.000.000đ tới 30/12.
Giảm 14%
24.000.000Giá niêm yết: 28.000.000
CPU:Intel® Core™ i5-1135G7
Màn hình:13 inchs
Giảm ngay 1.000.000đ tới 25/12.
1 đánh giá
Giảm 30%
15.000.000Giá niêm yết: 21.490.000
CPU:Core™ i7-1065G7 Processor
Màn hình:13.5 inch
Giảm ngay 1.000.000đ tới 30/12.
Giảm 32%
19.000.000Giá niêm yết: 28.000.000
CPU:Intel® Core™ i5-1135G7
Màn hình:13 inchs
Giảm ngay 1.000.000đ tới 30/12.
Giảm 19%
13.000.000Giá niêm yết: 16.000.000
CPU:Core™ i5-1035G7 Processor
Màn hình:13.5 inch
Giảm ngay 1.000.000đ tới 30/12.
Giảm 20%
15 inch
20.000.000Giá niêm yết: 25.000.000
CPU:Intel Core i7-1185G7
Màn hình:15 inch
Giảm ngay 1.000.000đ tới 30/12.
Giảm 39%
24.500.000Giá niêm yết: 40.000.000
CPU:Intel Core i5-1235U (EVO Platform)
Màn hình:13 inchs
Giảm ngay 1.000.000đ tới 25/12.
1 đánh giá
Giảm 36%
14.000.000Giá niêm yết: 22.000.000
CPU:Intel® Core™ i5 - 1035G1
Màn hình:12.4 inch
Giảm ngay 500.000đ tới 30/12.
Giảm 19%
LTE
11.000.000Giá niêm yết: 13.500.000
CPU:Intel® Core™ i5-7300U
Màn hình:12.3 inch
Giảm ngay 1.000.000đ tới 30/12.
1 đánh giá
Giảm 33%
18.000.000Giá niêm yết: 26.990.000
CPU:Intel® Core™ i5-1135G7
Màn hình:13.5 inch
Giảm ngay 1.000.000đ tới 25/12.
Giảm 35%
12.000.000Giá niêm yết: 18.500.000
CPU:Intel Core i3-1115G4
Màn hình:12.3 inch
Giảm ngay 500.000đ tới 25/12.
Giảm 35%
13.000.000Giá niêm yết: 20.000.000
CPU:Intel® Core™ i5-1135G7
Màn hình:13.5 inch
Giảm ngay 1.000.000đ tới 25/12.
Giảm 25%
9.000.000Giá niêm yết: 12.000.000
CPU:Intel® Core™ i7-6600U
Màn hình:13.5 inch
Giảm ngay 1.000.000đ tới 30/12.
Giảm 33%
26.000.000Giá niêm yết: 39.000.000
CPU:Intel® Core™ i5-1235U
Màn hình:13.5 inch
Giảm ngay 1.000.000đ tới 30/12.
Giảm 20%
18.000.000Giá niêm yết: 22.500.000
CPU:Intel® Core™ i5-1135G7
Màn hình:13 inchs
Giảm ngay 1.000.000đ tới 30/12.
1 đánh giá
Giảm 4%
5G
53.000.000Giá niêm yết: 55.000.000
CPU:Microsoft® SQ3™
Màn hình:13 inchs
Giảm ngay 3.000.000đ tới 30/12.
1 đánh giá
Giảm 92%
1.900.000Giá niêm yết: 2.500.000
Giảm ngay 300.000đ tới 25/12.
Giảm 14%
34.500.000Giá niêm yết: 40.000.000
CPU:Intel Core i5-1235U (EVO Platform)
Màn hình:13 inchs
Black Friday giảm ngay 500.000đ tới 30/11.
1 đánh giá
Giảm 4%
5G
53.000.000Giá niêm yết: 55.000.000
CPU:Microsoft® SQ3™
Màn hình:13 inchs
Giảm ngay 3.000.000đ tới 30/12.
1 đánh giá
Giảm 33%
35.500.000Giá niêm yết: 53.000.000
CPU:Intel Core i7-1255U (EVO Platform)
Màn hình:13 inchs
Trả góp 0% + Quà tặng trị giá 500.000đ
1 đánh giá
Giảm 38%
39.000.000Giá niêm yết: 63.000.000
CPU:Intel Core i7-1255U (EVO Platform)
Màn hình:13 inchs
Đặt hàng online giảm ngay 2.000.000đ.
1 đánh giá
Giảm 39%
24.500.000Giá niêm yết: 40.000.000
CPU:Intel Core i5-1235U (EVO Platform)
Màn hình:13 inchs
Giảm ngay 1.000.000đ tới 25/12.
1 đánh giá
Giảm 25%
39.500.000Giá niêm yết: 53.000.000
CPU:Intel Core i7-1255U (EVO Platform)
Màn hình:13 inchs
Trả góp 0% + Giảm ngay 1.000.000đ tới 11/11.
1 đánh giá
Giảm 20%
5G
32.500.000Giá niêm yết: 40.500.000
CPU:Microsoft® SQ3™
Màn hình:13 inchs
Trả góp 0% + Quà tặng trị giá 500.000đ
1 đánh giá
Giảm 25%
47.000.000Giá niêm yết: 63.000.000
CPU:Intel Core i7-1255U (EVO Platform)
Màn hình:13 inchs
Trả góp 0% + Đặt hàng online giảm ngay 500.000đ.
1 đánh giá
Giảm 34%
33.000.000Giá niêm yết: 50.000.000
CPU:Intel Core i7-1255U (EVO Platform)
Màn hình:13 inchs
Đặt hàng online giảm ngay 1.000.000đ.
Giảm 10%
36.000.000Giá niêm yết: 40.000.000
CPU:Intel Core i7-1255U (EVO Platform)
Màn hình:13 inchs
Đặt hàng online giảm 500.000đ.
Giảm 33%
26.000.000Giá niêm yết: 39.000.000
CPU:Intel® Core™ i5-1235U
Màn hình:13.5 inch
Giảm ngay 1.000.000đ tới 30/12.
Giảm 5%
38.000.000Giá niêm yết: 40.000.000
CPU:Intel® Core™ i7-1255U
Màn hình:13.5 inch
Trả góp 0% + Đặt hàng online giảm ngay 500.000đ.
Giảm 33%
23.000.000Giá niêm yết: 34.500.000
CPU:Intel® Core™ i5-1235U
Màn hình:13.5 inch
Trả góp 0% + Đặt hàng Online giảm 500.000đ
1 đánh giá
Giảm 29%
15 inch
30.000.000Giá niêm yết: 42.500.000
CPU:Intel® Core™ i7-1255U
Màn hình:15 inch
Trả góp 0% + Quà tặng trị giá 500.000đ.
Giảm 26%
15 inch
50.000.000Giá niêm yết: 68.000.000
CPU:Intel® Core™ i7-1255U
Màn hình:15 inch
Black Friday giảm ngay 1.000.000đ tới 30/11.
Giảm 33%
15 inch
40.000.000Giá niêm yết: 60.000.000
CPU:Intel® Core™ i7-1255U
Màn hình:15 inch
Giảm ngay 1.000.000đ tới 25/12.
Giảm 24%
37.000.000Giá niêm yết: 48.500.000
CPU:Intel® Core™ i5-1235U
Màn hình:13.5 inch
Trả góp 0% + Đặt hàng online giảm ngay 500.000đ.
Giảm 20%
15 inch
34.000.000Giá niêm yết: 42.500.000
CPU:Intel® Core™ i7-1255U
Màn hình:15 inch
Trả góp 0% + Đặt hàng online giảm ngay 500.000đ.
Giảm 15%
15 inch
47.000.000Giá niêm yết: 55.000.000
CPU:Intel® Core™ i7-1255U
Màn hình:15 inch
Giảm ngay 1.000.000đ tới 30/12.
Giảm 24%
15 inch
38.000.000Giá niêm yết: 50.000.000
CPU:Intel® Core™ i7-1255U
Màn hình:15 inch
Trả góp 0% + Đặt hàng online giảm ngay 500.000đ.
Giảm 17%
15 inch
29.000.000Giá niêm yết: 35.000.000
CPU:Intel® Core™ i7-1065G7
Màn hình:15 inch
Giảm ngay 1.000.000đ tới 30/12.
Giảm 67%
15 inch
27.000.000Giá niêm yết: 81.000.000
CPU:Intel® Core™ i7-1065G7
Màn hình:15 inch
Giảm ngay 1.000.000đ tới 30/12.
Giảm 61%
16.000.000Giá niêm yết: 40.990.000
CPU:Intel® Core™ i5-1035G7
Màn hình:13.5 inch
Trả góp 0%.
Giảm 38%
15 inch
50.000.000Giá niêm yết: 81.000.000
CPU:Intel® Core™ i7-1065G7
Màn hình:15 inch
Trả góp 0% + Đặt hàng online giảm 500k.
Giảm 21%
15.000.000Giá niêm yết: 19.000.000
CPU:Intel® Core™ i5-1035G7
Màn hình:13.5 inch
Trả góp 0% + Đặt hàng online giảm 500k.
Giảm 17%
15 inch
29.000.000Giá niêm yết: 35.000.000
CPU:Intel® Core™ i7-1065G7
Màn hình:15 inch
Giảm ngay 1.000.000đ tới 30/12.
Giảm 67%
15 inch
27.000.000Giá niêm yết: 81.000.000
CPU:Intel® Core™ i7-1065G7
Màn hình:15 inch
Giảm ngay 1.000.000đ tới 30/12.
Giảm 61%
16.000.000Giá niêm yết: 40.990.000
CPU:Intel® Core™ i5-1035G7
Màn hình:13.5 inch
Trả góp 0%.
Giảm 38%
15 inch
50.000.000Giá niêm yết: 81.000.000
CPU:Intel® Core™ i7-1065G7
Màn hình:15 inch
Trả góp 0% + Đặt hàng online giảm 500k.
Giảm 21%
15.000.000Giá niêm yết: 19.000.000
CPU:Intel® Core™ i5-1035G7
Màn hình:13.5 inch
Trả góp 0% + Đặt hàng online giảm 500k.
Giảm 68%
17.500.000Giá niêm yết: 55.000.000
CPU:Intel® Core™ i7-1065G7
Màn hình:13.5 inch
Trả góp 0% + Đặt hàng online giảm 500k.
Giảm 19%
10.500.000Giá niêm yết: 13.000.000
CPU:Intel® Pentium® Gold 4425Y
Màn hình:10.5 inch
Trả góp 0% + Tặng túi chống sốc, chuột không dây
Giảm 45%
10.500.000Giá niêm yết: 19.000.000
CPU:Intel® Core™ i3-10100Y
Màn hình:10.5 inch
Trả góp 0% + Tặng túi chống sốc, chuột không dây
Giảm 6%
15.000.000Giá niêm yết: 16.000.000
CPU:Intel® Pentium® Gold 4425Y
Màn hình:10.5 inch
Đặt hàng online giảm 1.000.000đ.
Giảm 13%
16.500.000Giá niêm yết: 19.000.000
CPU:Intel® Core™ i3-10100Y
Màn hình:10.5 inch
Đặt hàng online giảm 500.000đ.
Giảm 19%
12.500.000Giá niêm yết: 15.500.000
CPU:Intel® Pentium® Gold 4425Y
Màn hình:10.5 inch
Trả góp 0% + Tặng túi chống sốc, chuột không dây
Giảm 19%
10.500.000Giá niêm yết: 13.000.000
CPU:Intel® Pentium® Gold 4425Y
Màn hình:10.5 inch
Trả góp 0% + Tặng túi chống sốc, chuột không dây
Giảm 45%
10.500.000Giá niêm yết: 19.000.000
CPU:Intel® Core™ i3-10100Y
Màn hình:10.5 inch
Trả góp 0% + Tặng túi chống sốc, chuột không dây
Giảm 6%
15.000.000Giá niêm yết: 16.000.000
CPU:Intel® Pentium® Gold 4425Y
Màn hình:10.5 inch
Đặt hàng online giảm 1.000.000đ.
Giảm 13%
16.500.000Giá niêm yết: 19.000.000
CPU:Intel® Core™ i3-10100Y
Màn hình:10.5 inch
Đặt hàng online giảm 500.000đ.
Giảm 19%
12.500.000Giá niêm yết: 15.500.000
CPU:Intel® Pentium® Gold 4425Y
Màn hình:10.5 inch
Trả góp 0% + Tặng túi chống sốc, chuột không dây
Giảm 10%
18.000.000Giá niêm yết: 20.000.000
CPU:Intel® Core™ i3-10100Y
Màn hình:10.5 inch
Trả góp 0% + Tặng túi chống sốc, chuột không dây
Surface Store – Hệ thống cửa hàng bán buôn, bán lẻ máy tính laptop Microsoft Surface chính hãng tại Việt Nam. Surface Pro, Surface Laptop, Surface Book, Surface Go, Surface Studio… Miễn phí ship COD toàn quốc, Bảo hành 12 tháng, Hỗ trợ trả góp lãi suất 0%.

TIN CÔNG NGHỆ

Surface Store – Hệ thống cửa hàng bán buôn, bán lẻ máy tính laptop Microsoft Surface chính hãng tại Việt Nam. Surface Pro, Surface Laptop, Surface Book, Surface Go, Surface Studio… Miễn phí ship COD toàn quốc, Bảo hành 12 tháng, Hỗ trợ trả góp lãi suất 0%.

TIN CÔNG NGHỆ